Anasayfa    l   Hakkimizda   l  Montaj Resimleri    l  Referanslarimiz    l   Sertifikalarimiz   l   Teknik Sartnameler  l   Iletisim 
 
Otopark Yazylym, Otopark otomasyon yazylymy, otopark bariyeri yazylymy, otopark bilet makinasy yazylymy, bilet makinasy yazylymy
OTOPARK OTOMASYON YAZILIMI
 
 
ARMA OTOPARK OTOMASYON SYSTEMLERY

ARMA MERKEZY ÖDEMELY SYSTEM 
    Aly?veri? Merkezi, Otogar veya Havaalany gibi çok giri?/çyky?ly otoparklarda, her çyky? için ayry ayry ödeme noktalary olu?turmak yerine tesis içinde az sayyda manuel veya otomatik ödeme istasyonunun oldu?u, mü?terinin ödemesini bu noktlarda yapyp, ödenmi? bileti ile belli bir süre içinde çyky? nokasyndaki bilet de?erlendirme makinalaryny kullanarak otomatik çyky? yapty?y otopark sistemidir. Çyky? noktalarynda ödeme i?lemi yapylmady?y için, hyzly çyky?a ve eleman tasarrufuna imkan veren bir sistemdir.  

 

 
 
 
 
ARMA ÇIKI? ÖDEMELY SYSTEM
    Her çyky? noktasynda bir ödeme istasyonunun bulundu?u, giri?te alynan park biletinin, çykarken ödendi?i sistemdir. Az sayyda çyky?a sahip otoparklar için merkezi ödemeli sisteme göre daha ekonomik olan bir sistemdir. 


 
 
   
ARMA OTOPARK OTOMASYON SYSTEMY GENEL ÖZELLYKLERY
1. Proximity kart, akylly kart, pasif RFID veya aktif tag kullanan abonelik sistemi
2. Çok kullanycyly, istenilen sayyda biletli ve/veya abone giri?/çyky? noktasynyn tanymlanabildi?i, mevcut abonelik sistemleri ile kolay uyum sa?layabilen yazylym
3. ISO standardy barkodlu veya manyetik ?eritli park bileti
4. Giri?te, mü?teri bileti aldyktan sonra bariyeri açan, alynmayan bileti aracyn geri çykmasy durumunda içeri çekip, tekrar kullanyma hazyr hale gelen bilet makinasy
5. Sadece önünde araç varken aktif hale gelen giri?/çyky? kabini ve/veya çyky? kasasy
6. Yçindeki bilet miktary azaldy?ynda sisteme uyary gönderen bilet makinasy 
7. TCP/IP haberle?me protokolü sayesinde çok geni? otoparklarda mesafe sorunsuz çaly?abilme
8. Çe?itli (Genel günlük, saatlik veya sadece özel günlerde geçerli olan) park tarifeleri tanymlayabilme
9. Otoparka bir abone karty ile birden fazla araç giri?ini önleyen Anti-Passback Sistemi
10. Otopark Bo?/Dolu veya Kapasite göstergesi

 

 
 
 
 
Biletli Giri? Y?lemi:
Sistem bilet kabinin önündeki araç sensörünün otoparka girmek için gelen aracy algylamasyyla aktif hale geçer. Bilet verme dü?mesinin ve abone kart okuyucusunun üzerindeki lambalar gelen mü?teriyi yönlendirmek için yanar. Mü?teri bilet dü?mesine bastyktan sonra, üzerinde giri? zamanynyn ve genel otopark kurallarynyn oldu?u bilet basylyp, mü?teriye uzatylyr. Mü?teri bileti aldyktan sonra, bariyer otomatik olarak açylyr. Bariyer altyndaki araç sensörünün mü?teri giri?ini algylamasyndan sonra bariyer otomatik olarak kapanyr. Tüm bu i?lemler istenildi?inde raporlanabilmesi için sistem veri tabanyna kaydedilir.

 

 
 
   
Biletli Çyky? Y?lemi:
Sistem, ödeme noktasynyn önündeki araç sensörünün otoparktan çykmak için gelen aracy algylamasyyla aktif hale geçer. Bu esnada abone kart okuyucusunun üzerindeki lamba yanar ve ödeme noktasynda bulunan ödeme bilgisayarynyn ekranyna GYDEN ARAÇ EKRANI? gelir. Ödeme noktasynda bulunan görevli, mü?teriden aldy?y bileti, barkod okuyucusuna okutur. Ekrana daha önceden girilmi? olan park tarifesine uygun olarak hesaplanmy? olan, mü?terinin ödemesi gereken ücret gelir. Görevli tahsilaty yaptyktan sonra onay amaçly olarak [ENTER] tu?una basar, ve bariyer otomatik olarak açylyr. Bariyer altyndaki araç sensörünün mü?teri çyky?yny algylamasynda sonra, bariyer otomatik olarak kapanyr. Tüm bu i?lemler istenildi?inde raporlanabilmesi için sistem veri tabanyna kaydedilir.

 

 
 
   
Abone Giri? Y?lemi:
Sistem bilet kabinin önündeki araç sensörünün otopark girmek için gelen aracy algylamasyyla aktif hale geçer. Bilet verme dü?mesinin ve abone kart okuyucusunun üzerindeki lambalar gelen aboneyi yönlendirmek için yanar. Abonenin, abone kartyny, bilet kabinin üzerindeki kart okuyucusuna göstermesiyle, sistem tarafyndan kart do?rulamasy yapylyr. Eger kart geçerli ise, ve daha önce otoparka bu kart kullanylarak ba?ka araç giri?i yapylmadyysa bariyer otomatik olarak açylyr. Aksi takdirde abone, uyary sinyali ile uyarylyr ve bariyer açylmaz. Bariyer altyndaki araç sensörünün mü?teri giri?ini algylamasyndan sonra bariyer otomatik olarak kapanyr. Tüm bu i?lemler istenildi?inde raporlanabilmesi için sistem veri tabanyna kaydedilir.

 

 
 
   
Abone Çyky? Y?lemi:
Sistem, ödeme noktasynyn önündeki araç sensörünün otoparktan çykmak için gelen aracy algylamasyyla aktif hale geçer. Bu esnada abone kart okuyucusunun üzerindeki lamba yanar ve ödeme noktasynda bulunan ödeme bilgisayarynyn ekranyna ?GYDEN ARAÇ EKRANI? gelir. Abonenin, abone kartyny, ödeme noktasynda bulunan kart okuyucusuna göstermesiyle, sistem tarafyndan kart do?rulamasy yapylyr. Eger kart geçerli ise, ve otoparka bu kart kullanylarak araç giri?i yapylmy?sa bariyer otomatik olarak açylyr. Aksi takdirde abone, uyary sinyali ile uyarylyr ve bariyer açylmaz. Bariyer altyndaki araç sensörünün mü?teri çyky?yny algylamasyndan sonra bariyer otomatik olarak kapanyr. Tüm bu i?lemler istenildi?inde raporlanabilmesi için sistem veri tabanyna kaydedilir.


 
   
ÜRÜNLER
Yana Kayar Bahçe Kapysy Sistemleri

 

Otomatik Hidrolik Mantar Bariyer


ARMA teknolojisi ile yeni üretimi yapılan Manuel Mantar Bariyer Sistemlerimiz sizlerin kolayca kullanabileceği ve özel park yerleriniz için tasarlanmış bir üründür.
detay icin...

Yer Tuzağı Sistemleri


ARMA Otomasyon Sistemleri dahilinde son kullanıcıların talebi dikkate alınaraküretilen manuel tuzaklar, otopark, site, depo, servis vb. giriş ve çıkışlarınızda kontrollü geçiş için önerilen bir çözümümüzdür.detay icin...

Kollu Bariyer Sistemleri


Araç giriş-çıkış trafiğinin yoğun olduğu site vb. uygulamaların yanı sıra araçların otomatik kapının açılmasını beklemelerine olanak olmayan bina garaj girişlerinde oldukça süratli trafik sağlamaktadırlar. detay icin...
     
 
   

GENEL MÜDÜRLÜK
Adres:  
Oruçreis Mahallesi, Giyimkent 19. Sokak Giyimkent Sitesi B205 Apt. No:107A/109
Esenler-İSTANBUL

Telefon Numarası: +90 (212) 222 75 00
+90 (212) 465 40 48
Faks Numarası: +90 (212) 220 32 83
E-posta: arma@yerbariyeri.com